miercuri, 9 decembrie 2009

câteva reguli create pentru a facilita rezolvarea temelor de casă

1. La şcoală copilul va nota toate temele pe care le are de făcut într-un caiet special! Este necesar mai ales dacă copilul uită frecvent ce teme are de făcut.
2. Temele de acasă se rezolvă mereu în acelaşi loc. Este important să se reducă la maxim toate posibilele surse de distragere. Ideal ar fi ca locul pentru teme să fie biroul copilului din camera sa, care să fie utilizat doar în acest sens, nu şi pentru alte activităţi.
3. Reduceţi sursele de distragere din timpul rezolvării temelor de casă! Din spaţiul de lucru al copilului ar fi bine dacă veţi îndepărta toate sursele de distragere. O idee bună ar fi să vă aşezaţi la birou pe locul lui şi să verificaţi ce puteţi atinge şi ce vedeţi când vă uitaţi înainte la dreapta sau la stânga. Este recomandat ca în timpul în care îşi rezolvă temele de casă să nu fie deschis radioul, televizorul sau casetofonul. Copilul ar trebui să fie singur în cameră când îşi face temele iar fraţii mai mici să nu-l deranjeze.
4. Temele de acasă vor fi rezolvate în aceeaşi perioadă a zilei! Se poate stabili o anumită perioadă din zi în care copilul trebuie să-şi facă temele acasă. Spre exemplu, se poate stabili la o jumătate de oră după prânz şi în nici un caz după-masa târziu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu